بازی در دوران جنگ آنلاین

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

بازی های آنلاین

چگونه بازی در بازی در دوران جنگ

رای:16
در دوران جنگ

جنگنده شما حرکت می کند به دور از گلوله های شما نزدیک شدن به هواپیما. این انعطاف پذیری خوب ، محدوده موشک های خوب ، سرعت بزرگ است. همه چیز را به نفع خود وجود دارد

اضافه شده 28/11/2007
بازی 26308 زمان
آخرین بازی 18/4/2015


دیدگاهها برای : بازی:

ثبت 18/4/2015 22:27:32

برای بازی هنوز هیچ بررسی برای اولین بار ، نوشتن!