بازی بازی چاقو آنلاین

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

بازی های آنلاین

چگونه بازی در بازی بازی چاقو

رای:3
بازی چاقو

در این بازی شما باید به تعامل در شکنجه. کار اصلی شما این است که می دانیم که در آن رئیس مافیایی، و رسیدن به آن است. برای انجام این کار، شما باید به تصویب مسیر دشوار است. دشمنان خود را بگیر و آنها را با استفاده از یک چاقو شکنجه. با استفاده از این چاقو، هر کسی شما را که در آن کارشناسی ارشد خود را بگویید. مراقب باشید زمانی که شما محدود خواهد شد اگر شما هم به زمان را نداشته باشند، شما از دست دادن. کنترل بازی با موس.

اضافه شده 19/1/2013
بازی 6579 زمان
آخرین بازی 27/11/2014


دیدگاهها برای : بازی:

ثبت 27/11/2014 19:47:55

برای بازی هنوز هیچ بررسی برای اولین بار ، نوشتن!