بازی های آنلاین

چگونه بازی در بازی شوالیه

رای:45
شوالیه

تخته شطرنج آلت توهین آمیز است. در اسب اختیار شما (او توسط T نامه برای جزئیات بیشتر می رود). وظیفه شما این است ، یک دست گرو در پادشاهان نیست.

اضافه شده 23/11/2007
بازی 34187 زمان
آخرین بازی 3/8/2015


دیدگاهها برای : بازی:

ثبت 3/8/2015 14:43:53

برای بازی هنوز هیچ بررسی برای اولین بار ، نوشتن!