بازی های آنلاین

چگونه بازی در بازی شوالیه

رای:44
شوالیه

تخته شطرنج آلت توهین آمیز است. در اسب اختیار شما (او توسط T نامه برای جزئیات بیشتر می رود). وظیفه شما این است ، یک دست گرو در پادشاهان نیست.

اضافه شده 23/11/2007
بازی 27280 زمان
آخرین بازی 19/4/2014


دیدگاهها برای : بازی:

ثبت 19/4/2014 03:34:50

برای بازی هنوز هیچ بررسی برای اولین بار ، نوشتن!