بازی قلعه اعداد پنهان آنلاین

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

بازی های آنلاین

چگونه بازی در بازی قلعه اعداد پنهان

رای:3
قلعه اعداد پنهان

جهان افسانه دیزنی قادر به کار معجزه است. هر یک از طرح ایجاد شده توسط او خرس مهربانی و سحر و جادو است. به طور مشابه، این قلعه لوکس، که شخصیت کارتونی محبوب ما دریافت می کند. خنده دار میکی ماوس باید برخی از اعداد برای پیدا کردن کد برای قفل درب را پیدا کنید. تسهیل کار خود را با ذره بین و کمک به جمع آوری 7 رقم را به او را.

شکایت بازی

دسته:

بازی های دیگر:
بازی اضافه شده: admin
اضافه شده 15/5/2013
بازی 6065 زمان
آخرین بازی 30/8/2015


دیدگاهها برای : بازی:

ثبت 30/8/2015 19:34:20

برای بازی هنوز هیچ بررسی برای اولین بار ، نوشتن!