بازی اتاق شکنجه آنلاین

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

بازی های آنلاین

چگونه بازی در بازی اتاق شکنجه

رای:0
اتاق شکنجه

سعی کنید برای زنده ماندن در این بازی آسان نیست. شما باید در این اتاق شکنجه می شود، که البته شما را به مرگ صبر کنید. اما ثابت کند که شما می توانید بهتر و از دست دادن نیست اگر شما می توانید! سعی کنید تمام مهارت و واکنش خود را به نشان می دهد. و آیا از دست دادن نیست. همچنین، چه خواهد رفت بر شما از بالا، در زیر شما را برای یک مرد بزرگ که می خواهد برای کشتن شما صبر کنید.

شکایت بازی

دسته:

بازی های دیگر:
بازی اضافه شده: admin
اضافه شده 16/4/2013
بازی 7310 زمان
آخرین بازی 29/8/2015


دیدگاهها برای : بازی:

ثبت 29/8/2015 08:56:03

برای بازی هنوز هیچ بررسی برای اولین بار ، نوشتن!